ورود |
 
  
تاریخ ایجاد: یک شنیه 24 مرداد 1395 تعداد بازدید: 126 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: host
اسررا آفرینش-1

بنام پروردگاربخشنده و مهربان


اسرار آفرینش 

مقدمه

هر کس که این دنیا و چیزهایی را که حتی برای چنددقیقه ، زندگی را برای او امکان پذیر کرده اند در نظر میگیرد ، شگفت زده می شود .

سیاره ما که در یکی ازکهکشانهای عظیم ، در خلاءبی پایان بصورت ویژه ای برای زندگی آفریده شده همواره در این خلاء بی پایان میچرخد . خورشید که یکی از

 میلیاردها ستاره جهان است ، در همین خلاء نور را ، به زمین میفرستد . در نتیجه سیاره ما گرم می شود .

غذاهای متفاوت ، آب و چرخه های نیتروژن بوجود میآیند و انسانها ، حیوانات ، سیاره ها و موجودات ذره بینی ، به دلیل شرایط بی شماریکه زندگی بی وقفه را امکان

 پذیر می کنند ، میتوانند به زندگی ادامه دهند . جزئیات بیشمار به زیباترین و بی نقص ترین روش ترکیب شده و در اختیار انسان قرار گرفته اند، تا نیازهای زندگی انسان

 را برطرف کنند و یا زیبایی و نعمتهایی در اختیار او قراردهند ، هر یک از این جزئیات که دارای هنر خاص خود است ،  معجزه آشکاری از خلقت محسوب می شوند 

گاهی اوقات این جزئیات به اندازه ای سرنوشت سازهستند که بدون آن زندگی متوقف شده و زمین به سیاره ای مرده تبدیل می شود .

خداوند همیشه نعمتهایی بیشماری را در اختیارانسان قرارداده است ، به عنوان مثال :

 انسانها به کمک  ( دی ان ای )  که هر لحظه در حال تکثیر هستند ، روند پیوسته وبی وقفه تنفس ، قلبی که همیشه ضربان دارد ، زمین که همیشه در حال چرخش است 

 حرکت بی وقفه اتمها و سایر جزئیات بی شمار و همچنین ،  انواع مختلف غذا ، تشعشعات خورشید که ظاهر قابل قبولی به زمین می دهند ، گیاهانی که در عمل تسویه

  هوا نقش به سزایی دارند ، باران ، موجودات ذره بینی که غذای گیاهان  را تامین می کنند ، اقیانوس ها و سایر نعمتهای بیشماری که قادر به شمارش آن نیستیم

  ،انسان را قادر می سازد تا در کمال آرامش زندگی کند .

اما این انسان ، آیا تا بحال شده که در مورد فقط یکی از بینهایت نعمتهای خداوند ، با دیده بصیرت نگاه کند و پی به عظمت و محبت خالق نسبت به بندگانش شود ؟

موقعیت زمین ، وجود خورشید و ماه ، فاصله آنها از زمین و موقعیت آنها در کهکشان راه شیری ، اندازه ، زاویه و مدارآنها ، گازها ،مولکولها و اتمهایی که در

     بردارند همگی به ایده آلترین  شکل برای زندگی انسان آفریده شده اند .

انسانها باید ، ( دستور پروردگار ) به خلقت بی نقص خود و نعمتهایی که زندگی مداوم آنها را امکان پذیر می کند و اینکه این حقایق ،نشانه هایی از یک حقیقت و یک

 امر بسیار مهم می باشد ، بیندیشند

خداوند مهربان انسانها را از عدم آفریده ( ازهیچ ) ، زیباییهایی را آفریده که تمام انسانها را احاطه کرده و بسیار نعمتهایی که از آن آگاه نیستند ، او همواره این نعمتها را

 جایگزین میکند و جزئیات شگرف آوری درهر یک از آنها می آفریند .

این است هنر بی نقص خالق هستی که همه انسانهای واقع بین را به کرنش در پیشگاه حضرتش  وامیدارد .

پروردگار مهربان با دانش بی کرانش نظامهایی میآفریند که انسان حتی قادر به درک آن نمی باشد ، زیرا هنوز به جزئیات آنها پی نبرده اند ، در هر یک از این جزئیات

 زیباییهای ظریف بیشتری وجود دارد ، که پرده از بزرگی و عظمت خداوند بر میدارد .

این امر برای خداوند متعال ، که همه چیز را ازعدم می آفریند و با ارده خود به آنها بها میدهد و قدرت دارد که هر گاه اراده کندآنها را بیافریند ، و حکم کند  که :  

( کن فیکون ) موجود باش .و آن چیز موجود می شود. بسیار ساده است ، اگر او بخواهد میتواند ، در لحظه همه آفریده های خود را دستخوش فنا کند .

وظیفه ما انسانها ، در مقابل این دریای بی پایان نعمتهای خداوند چیست ؟

آیا غیراز سپاسگزاری و اقرار به این که به اونیاز داریم و پناه بردن به او از کژی ها  ، چیز دیگری است ؟

و اگر انسان بداند که ، با سپاسگزاری و اطاعت ازفرمان خداوند و شناخت خالقش به چه لذتی می رسد که با هیچ لذتی در این دنیا و جهان باقی قابل قیاس نمی باشد ،

 یکهزارم لحظه از خداوند خویش غفلت نمی کند .

سپاسگزاری نه فقط با لسان ، بلکه اجرای بی چون وچرای فرامینش که از زبان پیامبرش برای انسانها ابلاغ می شود و شناختش ، نه به زیان، که با شناخت نعمتها ی

 شگفت انگیزش و تفکر در خلقت هر مخلوقی ، به جایی می رسد که:  ( رسد آدمی به جایی که به جزء خدا نبیند ) .

اکنون بر حسب وظیفه ، که خداوند به همه بندگانش امر فرموده : ( همه بندگان مسئول  انتقال آ نچه فرا میگیرند ، به دیگربندگان من هستند و در روز حساب از آنها سوال میشود)  .

اکنون با اذن خداوند بزرگ به فرمانش لبیک گفته وفرمانش را گردن می نهیم .


  در این بخش به گوشه ای از بیکران خلقت خداوند که با تلاش و کوشش دانشمندان جهان ، گردآوری شده میپردازیم . و از درگاه حضرتش توفیق انجام وظیفه مان را خواستاریم  . 

نویسنده : هارون یحی ( از دانشمندان جهان اسلام)

ترجمه : علیرضاء عیاری

 ( دی ان ای ) معجزه بی نظیر آفرینش 

هرآنچه از موجودات زنده در هستی وجود دارد ، همه فقط از یک تک سلول بوجود آمده اند ، به عبارتی هر کجا حیات وجود دارد ،رد پایی از سلول وجود دارد .

در کوچکی سلول همین بس که میلیونها سلول را برروی یک دانه شن میتوان دید ، در باره ساختمان سلول ، که خود کارخانه ای از کارخانه های عظمت خلقت می باشد 

 صحبت به میان نمی آوریم ، چرا که با آن کوچکی ، که با چشم مسلح به سختی می شود آن را رویت کرد ، بحث گسترده ای را میطلبد .

هر انسان بطور متوسط  دارای صد تریلیون سلول است  ، که هر سلول وظیفه بخصوصی دارد که در انجام وظیفه کوچکترین قصوری نمیکند . در مرکز هر کدام از

 سلولها یک ملکول ( دی ان ای ) وجود دارد ،که هر ملکول ( دی ان ای ) ، شامل اطلاعات مربوط به سه میلیارد موضوع متفاوت هستند  .

این اطلاعات می توانند تقریبا هزار جلد کتاب ، که هر یک شامل یک میلیون صفحه است را پر کنند ، اگر قرار بود این صفحه ها را کنارهم قرار دهیم ، مسافتی به طول

 نقطه ای از مرکز قطب شمال تا خط استوا ادامه مییافتند  و اگر قرار بود آنها را بطور شبانه روز و بدون وقفه مطالعه کنیم ، خواندن آنها یکصد سال بطول می انجامید .

 همه این اطلاعات بی نظیر مربوط به ( دی ان ای ) که درون هر سلول قرار دارد ، می باشد ، که در تمام بدن از جمله موها و ناخن ها می باشند .

چنین مجموعه شگفت انگیزی چگونه در یک ( دی ان ای) و سپس دریک سلول و نهایتا در یک تار مو وجود دارد ، که با چشم غیر مسلح قادر به دیدن آن نیستیم . 

  ( لا حول و لا قوه الابالله  )  .          

 این اطلاعات را که انسان هرگز قادر نیست ، که حتی اطلاعات یک سلول را بدست بیاورد ، چگونه صد تریلیون بار در بدن ما قرار گرفته اند ؟ 

آیا هیچیک ازتکنولوژیهای شناخته شده ، قادرند این عمل شگرف را انجام دهند ؟ آیا امکان دارد این اطلاعات شگفت انگیز بطور تصادفی در سلولها ظاهر شده باشند ،

 سلولهایی که خودمیدانند به محظ خلق شدن به کدام قسمت بدن باید بروند و آن قسمت را بسازند ، بی تردید حوادث اتفاقی ، انسانها و تکنولوژی نمی توانند ، چنین عمل

 شگفت آوری راانجام دهند . و این حقیقت امروز به لحاظ علمی ثابت شده است ، و این عمل شگفت انگیز، یکی از هزاران خلقت خداوند است ، که با رهنمود بشر به

 سویآن ، او را از قدرت وعظمتش آگاه می سازد .

 

 


printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد
طراحی سایت توسط