ورود |
گروه
در مجلس شیخ فرید الدین عطار نیشابوری ( ابراهیم ادهم ) شنبه 03 خرداد 1393
در مجلس شیخ فرید الدین عطار نیشابوری ( ابراهیم ادهم ) -2 بنام پروردگار بخشنده و مهربان ذکر ابراهیم ادهم ، رحمه االله علیه ( قسمت دوم ) پندها و نصایح 1 – فردا، گرانترین اعمال در ترازوی عدالت آن خواهد بود که، امروز آن اعمال بر تو گران است . 2 - سه حجاب بایدکه از پیش دل سالک برخیزد تا ، درِ دولت بر او گشاده ... سه شنبه 15 دی 1394
در مجلس شیخ فریدالدین عطار نیشابوری ( حبیب عجمی) دوشنبه 19 فروردین 1392
طراحی سایت توسط