ورود |
 
سلام گرم و درود بی پایان ما به شما کاربر عزیز و گرامی.

مجموعه ( استودیو 57)  با هدفی مقدس و با استعانت ازپروردگار متعال و با کسب اجازه از شما بزرگواران، جسارت نه ، بلکه دروسی را که درمحضر شما سروران آموزش دیدیم ، باز پس میدهیم .


 باعلم به اینکه ما انسانها از دو بخش روح و جسم تشکیل شدیم ، و همانطوریکه جسم ما به آب، غذا و هوا نیاز دارد و نیز درزیبایی و سالم نگاه داشتن آن می کوشیم ، گزافه نیست اگر بگوییم که روح ما انسانهابیش از جسم نیاز به رسیدگی و سالم نگاه داشتن دارد .
  
طراحی سایت توسط